Skip to content

Najavljene predstojeće sjednice Gradskog vijeća Varaždina

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Održavanje svečane te potom sedme radne sjednice Gradskog vijeća Varaždina na konferenciji za novinare održanoj u petak, 03. prosinca 2021. godine u Varaždinu najavili su predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan i gradonačelnik Neven Bosilj. Svečana sjednica Gradskog vijeća, uz Dan grada održat će se u ponedjeljak, 6. prosinca, na sam blagdan svetog Nikole zaštitnika grada. Uz prigodne govore i svečani program tom prilikom bit će uručena javna priznanja Grada Varaždina u 2021. godini. Nagrada za životno djelo bit će dodijeljena Stjepanu Čuseku, Slavenki Majski Cesarec, Nenadu Opačiću i Ivanu Rukljiću, a nagrada Grada Varaždina ići će u ruke Aleksandri Saši Božović, Goranu Mihaliću posthumno te Ireni Vrdoljak. Plaketa Grada Varaždina ide Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec, Srebrenki Golubić, Klubu podvodnih aktivnosti “DRAVA“ Varaždin, KUD-u Hrvatske željeznice Varaždin, Nogometnom klubu Sloboda Varaždin. Medalja Grada Varaždina bit će dodijeljena Sofiji Cingula i Darku Rušecu, Udruzi specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin, Marijanu Husaku, Tomislavu Cvetku i Rudolfu Kišičeku. Nakon svečane sjednice, u petak 10. prosinca, uslijedit će i radna sjednica Gradskog vijeća Varaždina, najavio je gradonačelnik Neven Bosilj. Među važnijim točkama dnevnog reda je Izmjena odluke o porezima pa će prirez od 10% sada biti 7, 5 %, a smanjuje se i porez na potrošnju s 3 na 2 %, odnosno smanjuju se porezna opterećenja prema građanima, naglasio je Bosilj. Tu je i donošenje Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu. Iznos konsolidiranog proračuna je 550 milijuna kuna, dok je gradski stotinjak milijuna kuna niži, rekao je gradonačelnik Neven Bosilj. Naglasak je stavljen na projekte, odnosno kako bi Varaždin spremno dočekao europska sredstva iz novog financijskog razdoblja, 5 milijuna kuna osigurano je za izradu projekata među kojima je onaj najvažniji- izgradnja Kučanske rampe. Ujedno, amandmanski će se osigurati i sredstva za realizaciju izgradnje nasipa uz Plitvicu, projekt vrijedan 20 milijuna kuna, što bi financirale Hrvatske vode u iznosu od 12 milijuna kuna, dok će Grad financirati izgradnju i uređenje šetnice i biciklističke staze.

loading