Skip to content

Najnovija istraživanja otkrila: u rijeci Dravi žive čak 74 vrste riba, od kojih i pet endemskih

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – U rijeci Dravi žive čak 74 vrste riba, po čemu je Drava najbogatija rijeka u Hrvatskoj, podaci su najnovijeg istraživanja provedenog 2021. godine na devet lokacija na starom toku rijeke Drave i kanalima uz dravske akumulacije u Varaždinskoj županiji. Rezultati istraživanja objedinjeni su u publikaciji u izdanju Javne ustanove Priroda Varaždinske županije „Ribe rijeke Drave“. – Provođenjem istraživanja pokušavamo prikupiti relevantne podatke o pojedinim vrstama i pratiti njihovo stanje, jer poznato je da se djelovanjem čovjeka na prirodna staništa mijenjaju populacije i raznolikost prisutnih vrsta. Stoga je cilj ove publikacije pridonijeti boljem poznavanju dravske faune riba, kao i osvijestiti važnost njihove zaštite i očuvanja. U publikaciji je predstavljeno 45 vrsta riba, s naglaskom na one najugroženije. Moram reći da nam zapravo nije poznata niti jedna slična publikacija koja je tako detaljno opisala faunu riba rijeke Drave, na što smo posebno ponosni, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Priroda Varaždinske županije Sanja Kopjar.

loading