Skip to content

Nova zagrebačka Gradska uprava, umjesto 27 ima 16 ureda

Posted in Vijesti

ZAGREB – Odluku o preustroju Gradske uprave čime se broj gradskih ureda smanjuje sa 27 na 16, prihvatili su većinom glasova zastupnici zagrebačke Gradske skupštine na sjednici održanoj u četvrtak, 15. srpnja 2021. godine. Odluka stupa na snagu 31. listopada. Uz Ured gradonačelnika i Stručnu službu, Gradska uprava sastojat će se od još 14 ureda i to su Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu, Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Gradski ured za financije i javnu nabavu, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje, Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove te Stručna služba Gradske skupštine.

loading