Skip to content

Novci za kulturu

Posted in Radio Kaj izravno

Ugovore s korisnicima, koji su ostvarili pravo na potporu kroz program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije, javno je potpisao Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije u utorak 18. travnja 2017. godine u Svetom Križu Začretju. Na Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2017. godinu pristigla je 181 prijava. Za manifestacije u kulturi pristigle su 102 prijave, za izdavaštvo 42 i za obnovu spomeničke baštine 37 prijava. Po završetku natječaja odobreno je financiranje 163 projekta u ukupnom iznosu od 878 tisuća kuna. Potporu će imati 95 projekata u kategoriji manifestacija u kulturi s ukupno 450 tisuća kuna, izdavaštvo 39 projekata sa 135 tisuća kuna i obnova spomeničke baštine 29 projekata sa 293 tisuće kuna.

loading