Skip to content

Nove cijene odvoza komunalnog otpada na području Čakovca i okolnih općina

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Na temu novog Zakona o gospodarenju otpadom te posljedicama koje njegova primjena ima na sustav kojim upravlja GKP „Čakom“, u petak, 21. siječnja 2022. godine, u čakovečkoj Gradskoj vijećnici održana je konferencija za medije. O ovoj aktualnoj temi govorili su direktor GKP „Čakom“ Ivica Perhoč i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini uz prisustvo načelnika i predstavnika jedinica lokalne samouprave suvlasnika „Čakom-a“ Male Subotice, Orehovice, Šenkovca, Nedelišća, Štrigove, Svetog Juraja na Bregu te Strahoninca. Naime, zakonska obaveza je da sve jedinice lokalne samouprave do 31. siječnja završe postupak i donesu odluke o načinu pružanja usluge skupljanja komunalnog otpada. Promjene koje donosi novi Zakon odnose se na prepoznavanje dviju kategorija obveznika plaćanja usluge, a to su kućanstva i nekućanstva dok se cijena usluge određuje temeljem fiksnih i varijabilnih troškova, pojasnio je Perhoč. Što se tiče jedinica lokalne samouprave gdje uslugu skupljanja i odvoza komunalnog otpada pruža ČAKOM, predloženo je da fiksni iznos cijene za kućanstva bude 65,40 kuna, a za nekućanstva 98,10 kuna. Na taj iznos dodaju se varijabilni troškovi prema broju pražnjenja kanti, kontejnera ili odvoza vreća. – Intencija zakonodavca, ali i ČAKOM-a, je da se smanje količine miješanog komunalnog otpada, ali i pritisak na odlagalište otpada Totovec te da se njegovi kapaciteti sačuvaju za što duži vremenski period poglavito u svjetlu sporosti stavljanja u funkciju Regionalnog odlagališta otpada Piškornica, dodao je Perhoč. Poziv građanima da što bolje vode računa o odgovornom postupanju s otpadom koji stvaraju uputila je i gradonačelnica Ljerka Cividini. Novi cjenik odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada bit će u primjeni od 1. svibnja 2022. godine te bi povećanje postojeće cijene usluge ČAKOM-a, prema sadašnjim projekcijama, bilo od 13 do 15 kuna po računu, a što je najpovoljnije u odnosu na cijelu zemlju, zaključila je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska
loading