Skip to content

Novi Marof uspješno odgovara na izazove gospodarenja otpadom

Posted in Vijesti

NOVI MAROF – Za dva nova specijalizirana vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na kućnom pragu, vrijedna preko 2 milijuna kuna, uskoro će biti bogatije Gradsko komunalno poduzeće Novokom iz Novog Marofa. Ugovor o nabavi novih komunalnih vozila koja će Novokomu omogućiti još uspješnije gospodarenje otpadom potpisan je u četvrtak, 17. ožujka 2022. godine. Kako je tom prilikom naglasio gradonačelnik Siniša Jenkač, Grad Novi Marof, kao i gradsko poduzeće Novokom, već sada su vrlo uspješni po pitanju gospodarenja otpadom, a ovo je samo još jedan u nizu uspješnih projekata koje provode. – Možemo se pohvaliti činjenicom da Novi Marof vrlo uspješno odgovara na izazove gospodarenja otpadom, od sanacije odlagališta i reciklažnog dvorišta, pa do uspješne realizacije i ovog projekta nabave dvaju novih vozila koja će biti sufinancirana iz Europskih fondova, rekao je gradonačelnik Jenkač.

loading