Skip to content

Novi pravilnik Krapinsko-zagorske županije o dodjeli stipendija

Posted in Vijesti

KRAPINA – Novi Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima, izradila je Krapinsko-zagorska županija te se prije konačnog usvajanja provodi još postupak javnog savjetovanja. Pravilnik je izmijenjen i dopunjen jer se do sada u praksi pokazalo da ne verificira na odgovarajući način uspjeh u učenju, pogotovo kod učenika koji upisuju prvi razred srednje škole, učenika koji upisuju deficitarna zanimanja kao ni socijalni status podnositelja zahtjeva za stipendije. I dalje su predviđene stipendije u tri kategorije; za nadarene učenike i studente; za učenike i studente po socijalnom kriteriju te za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. U stipendijama za nadarene ukinuti su bodovi posebnosti kućanstva, a boduju se samo okolnosti koje postoje za podnositelja zahtjeva, odnosno za učenika i studenta. Za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole boduje se prosjek zaključnih ocjena u prethodne četiri godine školovanja, a u kategoriji po socijalnom kriteriju boduje se uspjeh zadnje godine školovanja, a uvjeti za deficitarna zanimanja ostaju isti. U kategorijama A i B stipendija dodatno se vrednuje volonterski rad, te paralelno pohađanje dvije srednje škole ili fakulteta. Predlaže se i uvođenje jednokratnih novčanih pomoći za školovanje i usavršavanje u inozemstvu. Javno savjetovanje o pravilniku otvoreno je do 15. rujna, te svi koji imaju interes mogu do tog vremena pregledati nove kriterije i dostaviti prijedloge županijskom Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu. Pravilnik je objavljen na web stranici Županije.

loading