Skip to content

Novi set potpornih mjera za ivanečke gospodarstvenike

Posted in Vijesti

IVANEC- Ivanečka gradska uprava ove se godine, u korist svojih poduzetnika, odrekla 5,44 milijuna kuna. No, s obzirom na sve goru epidemiološku situaciju te sve veće teškoće i štete koje zbog pandemije korona virusa trpe pojedine gospodarske djelatnosti, u pripremi je i novi set potpornih mjera za ivanečke gospodarstvenike. Prihvati li prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića Gradsko vijeće, program će obuhvatiti razdoblje od 1. studenog ove do 30. travnja 2021. godine i omogućiti povrat poreza na potrošnju u stopostotnom iznosu svim ugostiteljima koji posluju na području grada Ivanca u razdoblju od 1. studenog ove do 30. travnja 2021. godine. Grad će svim ugostiteljima dati mogućnost korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa i u periodu kada se uobičajeno ne koriste bez plaćanja njihova korištenja. Trećom mjerom, će se omogućiti povrat obračunate komunalne naknade, od 25% do 100%, za razdoblje od 1. studenog ove do 30. travnja iduće godine za sve poslovne djelatnosti, a prema padu prometa u poslovanju u usporedbi s prošlom godinom. U skladu s brendiranjem grada Ivanca kao planinarskog grada u pripremi su i nove potpore za turističku djelatnost i OPG-ove.

loading