Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Osposobljeno 685 stručnjaka u sklopu projekta “2SoKroG”

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Završna konferencija projekta „2SoKroG“- socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja, Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Međimurske županije, Centra za socijalnu skrb Čakovec i Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, održana je danas, 09. listopada 2020. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije. Riječ je o projektu koji se provodio u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavne rezultate projekta predstavili su međimurski župan Matija Posavec, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Alenka Bilić, upravitelj socijalne zadruge Humana Nova Ivan Božić i voditeljica projekta Ivana Knez. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 575 tisuća eura u sklopu kojeg je održano 10 osposobljavanja u 685 stručnjaka s različitih područja, a sve u cilju kako se povećala socijalna uključenosti i mogućnost zapošljavanja pripadnika ranjivih skupina. Riječ je o kvalitetnom projektu koji upotpunjuje brojne socijalne programe i projekte Međimurske županije, a za koje se na godišnjoj razini izdvaja oko 10 milijuna kuna, rekao je župan Matija Posavec. Među novim projektima valja izdvojiti Centar rane intervencije, u suradnji s MURID-om, vrijedan oko 20 milijuna kuna, a u pripremi je i projekt za djecu koja su u riziku od siromaštva koji Međimurska županija razvija u suradnji s UNICEF-om.

 

loading