Skip to content

Otvoren poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Zagrebačke županije

Posted in Vijesti

ZAGREB – Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2021. godine. Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju ispunjene na obrascu koji je dostupan, kao i sve informacije na Internet stranici Županije.

 

loading