Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Počela montaža vojnih šatora u krugu Opće bolnice Varaždin

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Ovog trenutka Varaždinska županija na raspolaganju ima ukupno 155 ležajeva za bolesnike kojima je potreban kisik i 20 respiratora, istaknuo je župan Radimir Čačić danas, 6. studenoga 2020. godine. – U korištenju je 95 ležajeva za bolesnike koji koriste kisik i 13 bolesnika je na respiratoru. Dinamika rasta korištenja kapaciteta vidljiva je iz činjenice da smo prije mjesec dana imali četiri bolesnika u bolnici s korištenjem kisika i nijednog na respiratoru, a prije 15 dana 28 na kisiku i četiri na respiratoru. Zbog ovakve dinamike rasta nakon osposobljavanja, uz osnovnih 90 ležajeva u Općoj bolnici Varaždin, i dodatnih 85 ležajeva koji imaju dostupan kisik, 35 u Klenovniku i 50 u Novome Marofu, odakle su bolesnici izmješteni u Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, postigli smo kapacitet od ukupno 175 ležajeva – rekao je župan Čačić.

Danas je započela montaža tri vojna grijana šatora s dodatnim kapacitetom od 60 ležajeva u krugu Opće bolnice Varaždin. Ovi rezervni kapaciteti sa sadašnjom dinamikom rasta predstavljaju rješenje za 10-ak dana i stoga župan Čačić inzistira na puno rigoroznijim mjerama koje, kako ističe, moraju biti praćene financijskim kompenzacijama od strane države. Odabrano je rješenje u krugu Bolnice zbog mogućnosti priključenja na centralnu bolničku kisikanu, mogućnosti racionalnog korištenja bolničkog osoblja i logističkih resursa dezinfekcije, pranja i prehrane, kao i kontrole te zaštite. – Posebno su važni kapaciteti kisika s obzirom da je rješenje s bocama ograničenog trajanja i stoga su u tijeku i potrebni instalacijski radovi – naveo je župan Čačić.

 

loading