Skip to content

Pola milijuna kuna za projekte novomarofskih udruga

Posted in Vijesti

NOVI MAROF – Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novog Marofa u 2022. godini objavio je Grad Novi Marof. Za tu je namjenu u gradskom proračunu osigurano 500 tisuća kuna. Za područje socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja osigurano je 210 tisuća kuna, za udruge koje provode programe namijenjene djeci i mladima 100 tisuća kuna te za ostale programe 190 tisuća kuna. Najviši iznos koji se može odobriti za pojedini projekt, odnosno program, iznosi 30 tisuća kuna, a prijave na javni natječaj mogu se podnijeti do 11. travnja 2022. godine. Gradonačelnik Siniša Jenkač ističe kako Grad Novi Marof iz godine u godinu za programe i projekte udruga izdvaja sve više sredstava. – Cilj nam je osigurati sredstva za što kvalitetniji rad naših udruga, potaknuti ih da postanu još aktivnije i vidljivije, na dobrobit svih nas. Pola milijuna kuna dosad je najveći iznos koji smo osigurali u gradskom proračunu u tu svrhu, rekao je Jenkač, dodavši kako je, uz infrastrukturne projekte koji se provode, važno imati i živo društvo koje doprinosi kvalitetnom životu na području Novog Marofa.

loading