Skip to content

Potpisan ugovor o rekonstrukciji i dogradnji Medicinske škole Varaždin, vrijedan 32,76 milijuna kuna

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Potpisivanje Ugovora o rekonstrukciji i dogradnji Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin održano je ovu srijedu, 21. srpnja 2021. godine, ispred same škole. Ugovor za građevinske, obrtničke i instalaterske radove ,s izvođačem radova, a u nazočnosti varaždinskog župana Anđelka Stričaka, potpisala je ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac. Radi se o ugovoru u vrijednosti 32,76 milijuna kuna. Inače, u rekonstrukciju i dogradnju Medicinske škole Varaždin i uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija ukupno će biti uloženo 78,6 milijuna kuna te će se, uz provedbu projekta rekonstrukcije i dogradnje Regionalnog centra, provoditi i projekt uspostave Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin vrijedan blizu 48, 8 milijuna kuna. -Ovo je povijesni dan i povijesni trenutak za Medicinsku školu Varaždin koja se kroz svoj 60-togodišnji rad etablirala kao škola koja obrazuje vrhunske kadrove potrebne zdravstvu, a realizacijom ova dva projekta stvorit će se i potrebni uvjeti kako bi postala primjer centra izvrsnosti ne samo za regiju sjeverozapadne Hrvatske već i dobrog dijela Europe u kojem su bivši učenici škole vrlo cijenjeni na svojim radnim pozicijama, rekla je ravnateljica škole Mirjana Grabar Kruljac. I ovo je primjer koji pokazuje kako Varaždinska županija doživljava investicijski bum u zdravstvu, rekao je župan Anđelko Stričak i podsjetio na projekte vrijedne milijardu kuna, a koji se odnose na investicije u Varaždinskim Toplicama te u krugu Opće bolnice Varaždin od projekata energetske obnove preko izgradnje dnevne bolnice do planirane izgradnje centralnog operacijskog bloka i nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Paralelno s time potrebno je voditi brigu o ljudima, odnosno adekvatnim kadrovima jer bez zadovoljnog i osposobljenog kadra nema napretka u zdravstvu, rekao je naglašavajući važnost ulaganja u Medicinsku školu Varaždin župan Stričak.

 

 

 

loading