Skip to content

Potpisani ugovori za izgradnju fotonaponskih elektrana na 12 škola Varaždinske županije

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Ugovori za izgradnju 12 fotonaponskih elektrana za škole, kojima je osnivač Varaždinska županija, potpisani su u četvrtak, 25. svibnja 2023. godine, u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu.

S izvođačem radova ugovore za izvođenje radova potpisala je zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec dok je pročelnik županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek potpisao ugovor za stručni nadzor. Fotonaponske elektrane dobit će osnovne škole Klenovnik, Maruševec, Ivanec, Ludbreg, Petrijanec, Sveti Đurđ, Trnovec, Vinica i Sračinec, te tri srednje škole: Elektrostrojarska, Gospodarska te Strojarska i prometna škola. I ovim projektom pokazujemo kako Varaždinska županija želi biti predvodnik u korištenju obnovljivih izvora energije, naglasila je zamjenica Zagorec i podsjetila na drugi važan projekt koji je u realizaciji, provodi ga Županija u partnerstvu s Općinom Mali Bukovec. Radi se o osnivanju društva Bukotermal, s ciljem korištenja geotermalne vode za proizvodnju električne, naglasila je zamjenica Zagorec. Što se tiče investicija u škole, sve se odvija temeljem županijskog programa DiZel, digitalno i zeleno, rekao je pročelnik Huđek i napomenuo kako će sve škole potrebe za energijom riješiti na način da će na krovovima imati sunčane mrežne elektrane, dok će se potrebe za toplinskom energijom rješavati pomoću dizalica topline. – Za ovih 12 škola to je negdje oko 300 kWh instalirane snage, a u kompleksu šest škola u Hallerovoj aleji, s ovim projektom imat ćemo oko 200 kWh snage na krovovima i oko pola MW proizvodnje toplinske energije, naglasio je pročelnik Huđek. Radi se o provedbi projekta „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“, u trajanju 22 mjeseca, koji je sufinanciran kroz europski mehanizam od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške te kroz nacionalno sufinanciranje, a ukupna mu je vrijednost više od 351 tisuća eura.

loading