Skip to content

Potpisivanje ugovora za umanjenu kakvoću života

Posted in Vijesti

ZAGREB – Grad Zagreb nastavlja sa sklapanjem ugovora s podnositeljima zahtjeva koji su stekli pravo na novčanu naknadu od četiri tisuće kuna temeljem Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području mjesnih odbora Jakuševec, Hrelić i Mičevec. Građani ugovore potpisuju u ponedjeljak i utorak, 29. i 30. ožujka 2021. godine, od 09,00 do 20,00 sati i to u Mjesnom odboru Mičevec, u Mjesnom odboru Jakuševec i u Mjesnom odboru Hrelić. Tako će u ova dva dana biti potpisano ukupno 2.097 ugovora od čega u Mićevcu 1.066, Jakuševcu 644 te na Hreliću 387. Sve tri lokacije, gdje dolaze građani koji žive na ovom području, te im je kvaliteta  zraka i života umanjena zbog blizine odlagališta Jakuševec danas je obišla obnašateljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević. – Svi mi morat ćemo raditi na  riješavanju zbirnjavanja otpada, zatvarnju Jakuševca, te poštivati direktive EU, a što će grad Zagreb i Zagrebačka županija riješiti zajednički – rekla je Pavičić Vukičević ističući kako se građani sve više pridržavanju selektivnog odlaganja otpada, tako da je lani na Jakuševcu odloženo 14% manje miješanog komunalnog otpada.

loading