Skip to content

Potpore iz sredstava Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Zaklada za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za programe i projekte koji su prepoznati kao učinkoviti u prevenciji kriminaliteta. Kako je naglasila upraviteljica Zaklade Silvija Zagorec, Javni poziv je raspisan za dodjelu novčanih sredstava za preventivne aktivnosti, kampanje, programe ili projekte koji se kontinuirano provode i već su prepoznati kao učinkoviti u prevenciji kriminaliteta te za nove preventivne aktivnosti, kampanje, programe ili projekte. Raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 45 tisuća kuna, a prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe s područja Varaždinske županije koje svojim preventivnim aktivnostima i kampanjom utječu na prevenciju kriminaliteta, istaknula je upraviteljica Zaklade Silvija Zagorec. Rok za podnošenje prijava je 3. veljača 2022. godine, a svi detalji dostupni su putem web stranice Varaždinske županije i Zaklade „Sveti Mihael“.

loading