Skip to content

Potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca

Posted in Vijesti

KRAPINA – Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca objavila je Krapinsko-zagorska županija. Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva i obrti koji proizvode zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2019./2020. godine. Namjena potpore odnosi se na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca, objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca, kupnju strojeva, opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca, kupnja vozila za prijevoz sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca, marketinške aktivnosti i ulaganje za izlazak na nova tržišta, te edukaciju i stručno osposobljavanje. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20 tisuća, a najviši 150 tisuća kuna. Prijave se podnose na adresu županije do 9. rujna 2020. godine.

loading