Skip to content

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata o pritužbama i pohvalama

Posted in Vijesti

KRAPINA – Na ovotjednoj sjednici Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije raspravljalo se o pristiglim očitovanjima zdravstvenih ustanova na pritužbe pacijenata, koje je Povjerenstvo zatražilo na prethodnoj sjednici. Uz nove pritužbe i pohvale pacijenata ubačene u sandučiće postavljene za ovu namjenu u zdravstvenim ustanovama, također se raspravljalo i o dodatnim pritužbama koje su pristigle putem elektronske pošte. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije, bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata, podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu, obavještava javnost o povredama prava pacijenata te obavlja i druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

loading