Skip to content

Predstavljanje poziva Varaždinske županije za bespovratne potpore putničkim agencijama i event industriji

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u području event industrije i putničkih agencija za 2021. godinu predstavili su ove srijede, 10. veljače 2021. godine, u atriju Županijske palača, župan Varaždinske županije Radimir Čačić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Varaždinske županije Mladen Jakopović, predsjednik Turističke zajednice Varaždinske županije Željko Bedeković te direktor TZ Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini. Cilj Javnog poziva je pružanje potpore u osmišljavanju i provedbi projekata koji su u funkciji turističkog razvoja Varaždinske županije te očuvanja radnih mjesta poslovnih subjekata. Na raspolaganju je, kroz Turističku zajednicu Varaždinske županije, 300 tisuća kuna, a bude li potrebe, iznos će se i povećati, naglasio je župan Radimir Čačić. Bespovratne potpore odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a korisnici bespovratnih potpora mogu biti poslovni subjekti, trgovačka društva i obrti, sa sjedištem na području Varaždinske županije koji se pretežito bave izvođačkim umjetnostima ili putničke agencije, odnosno turoperatori.

 

loading