Skip to content

Pretovarnu stanicu u Poljani Biškupečkoj obišao gradonačelnik Neven Bosilj

Posted in Vijesti

POLJANA BIKUPEČKA – Pretovarnu stanicu u Poljani Biškupečkoj koja je zbog prevelikih količina nezbrinutog komunalnog otpada do nedavno bila u žiži interesa, u ponedjeljak 2. kolovoza 2021. godine je obišao gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj sa zamjenikom Miroslavom Markovićem i suradnicima.

– Kao što vidite problem smo riješili, rekao je gradonačelnik Bosilj i podsjetio na činjenicu da je prije tjedan dana ovdje bilo preko 600 tona komunalnog otpada koje poduzeće Čistoća nije imalo gdje odložiti, a slično je bilo i početkom godine te 1. svibnja kada se ovdje nalazilo po 500 tona otpada.  Nakon odvoza otpada, u nekoliko jedinica lokale samouprave s kojima smo postigli dogovor, cijelo je područje potpuno sanirano na način da nema mirisa ni sličnih nusprodukata, dodao je Bosilj i napomenuo da na ovoj pretovarnoj stanici, prema dozvolama, smije biti do 10 tona otpada, a što će biti praksa za ubuduće. -U tom cilju, ovdje su postavljeni kontejneri, rolo kontejner, a sutra dolazi i prikolica te se više nikakav otpad neće stavljati na tlo nego na prikolicu s koje će se pretovariti dok će sav višak biti stavljen u rolo kontejner do dolaska sljedećeg vozila koje će ga otpremiti na odlagalište, pojasnio je gradonačelnik Bosilj. Uglavnom, mi smo problem komunalnog otpada riješili do kraja ove godine, a ostalo je na Čistoći odnosno njenoj Upravi koju bi na ovotjednoj sjednici trebala izglasati Skupština društva, zaključio je Bosilj.

Rješenjem problema, zadovoljni su i mještani, koje ipak zabrinjava način na koji će rad svoje pretovarne stanice, koja će biti uz postojeću pretovarnu stanicu Čistoće, organizirati Regionalno odlagalište Piškornica budući da mještane nitko ništa ne pita za razliku od kvalitetne komunikacije koja je ostvarena s Gradom Varaždinom, rekao je predsjednik MO Franjo Puškadija.

loading