Skip to content

Pri kraju sanacija klizišta u Vrhima Vinagorskim

Posted in Vijesti

VRHI VINAGORSKI – Sanacija klizišta na županijskoj cesti u Vrhima Vinagorskim bit će završena ovih dana, a radove je društvu gradonačelnika Pregrade Marka Vešligaja i ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije Stjepana Sirovca, obišao župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Radi se o županijskoj cesti koja povezuje Grad Pregradu i Općinu Desinić, a kako navodi ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec, klizište je oštetilo jednu prometnu traku te se dalje širilo i ugrožavalo promet. – Grad Pregrada uz klizišta na županijskim cestama ima i brojna klizišta na nerazvrstanim cestama, a ove je godine za sanaciju njih šest iz Fonda solidarnosti dobiveno 4,2 milijuna kuna, navodi gradonačelnik Marko Vešligaj. Župan Željko Kolar naglašava kako je ova dionica najzahtjevnija među sanacijama klizišta. – Ovdje se radi o manje od stotinjak metara klizišta, a 1,17 milijuna kuna treba uložiti da bi se prometnica vratila u prometno i sigurno stanje, rekao je Kolar, dodavši kako će uskoro biti organizirano potpisivanje sporazuma s jedinicama lokalne samouprave koje su se javile na javni poziv Krapinsko-zagorske županije za sanaciju klizišta nastalih uslijed potresa. – Mi smo povećali alokaciju na 55 milijuna kuna. U tom pozivu je i ŽUC s 12 lokacija, nešto su propusti, nešto klizišta. Rok je 30. travnja 2023. godine, i vjerujem da ćemo uspjeti potrošiti taj novac, za razliku od države, dodao je župan Kolar.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska
loading