Skip to content

Pri kraju sanacija propusta Velika Reka na području Općine Mače

Posted in Vijesti

MAČE – Propust Velika Reka na području Općine Mače bit će saniran kroz nekoliko tjedana, rečeno je u srijedu, 15. ožujka 2023. godine, kada je gradilište obišao župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar sa suradnicima. Oštećenja na ovom derutnom cestovnom propustu, koji spaja županijsku i državnu cestu, dodatno su se povećala nakon zagrebačkog potresa te on predstavljala opasnost za odvijanje prometa.

– Uz novi propust, koji će biti znatno širi sa zaštitnim ogradama, rekonstruirat će se i prometnica u zoni križanja s državnom cestom, rekao je ravnatelj ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije Stjepan Sirovec dodavši da je ugovorni rok za dovršetak radova bio do početka lipnja, ali zbog dobre dinamike oni će biti rekordno brzo dovršeni.

Zadovoljan tijekom radova je i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar koji je istaknuo kako se u kratkom roku, uz dobru organizaciju rada, sinergiju lokalne i regionalne samouprave i razumijevanje lokalnog stanovništva može doći do odličnih rezultata. Radovi na sanaciji propusta vrijedni su 150 tisuća eura, a 80 posto troškova pokriva Fond solidarnosti EU, dok preostalih 20 posto osigurava ŽUC Krapinsko-zagorske županije.

loading