Skip to content

Prihvaćen proračun Grada Čakovca za 2021. godinu

Posted in Vijesti

ČAKOVEC– Proračun Grada Čakovca za 2021. godinu prihvaćen je u utorak, 15. prosinca 2020. godine, na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca, održanoj u Centru za kulturu Čakovec. Predloženi proračun u visini je gotovo 301,38 milijuna kuna, što je za 21 milijun više nego u 2020. godini, a usvojen je s 11 glasova za i 8 protiv. Što se tiče njegove rashodovne strane, zadržava se visoka dinamika investicija kako bi se dodatno pomoglo i izašlo u susret gospodarstvu, poručio je gradonačelnik Stjepan Kovač. Među najvećim projektima je izgradnja vanjskih bazena, koja prema glavnom projektu iznosi 27 milijuna kuna, a prema troškovnicima 34,5 milijuna kuna, a za koju je u tijeku javna nabava kroz koju će se iskristalizirati stvarna vrijednost investicije, poručio je gradonačelnik Stjepan Kovač. Slično se dogodilo i s drugom velikom investicijom, rekonstrukcijom tržnice, čija je vrijednost kroz javnu nabavu smanjena na 7,3 milijuna kuna. Na primjedbe pojedinih vijećnika zašto se kao investitor pojavljuje Grad, a ne komunalna poduzeća slijedom čega visine investicija rastu za PDV, gradonačelnik Kovač je poručio kako je Grad vlasnik pa i investitor i ne želi na ovakav način doslovno varati državu. Jednako tako, usvojena je i odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Čakovca u visini 15 milijuna kuna te dugoročnom zaduženju, na 15 godina, od 45 milijuna kuna. Isto tako, usvojeni su i prijedlozi gradonačelnika Čakovca Stjepana Kovača o ukidanju prireza porezu na dohodak koji je 10 %, plaćanja poreza na potrošnju od 3% te skraćivanju perioda naplate parkirališta, na najvećem parkiralištu kod bivšeg MTČ-a do 15 sati, a što je još jedan vid pomoći građanima i gospodarstvu u jeku pandemije.

loading