Skip to content

Prihvaćene izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije

Posted in Vijesti

ZAGREB – Sedme izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije prihvaćene su na prošlotjednoj sjednici županijske Skupštine. Ove sedme izmjene i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije trajale su nešto duže zbog usklađivanja sa sadržajem Strateške studije o utjecaju na okoliš za što je zahtjeve dalo 14 ministarstava, 12 gradova i općina te 7 susjednih županija. Od ukupno 218 zahtjeva i mišljenja 75 % je prihvaćeno u cijelosti, a 6 % djelomično. Kroz dvije javne rasprava bilo je više od 400 mišljenja, prijedloga i primjedbi od kojih je velika većina, 70 posto,  prihvaćena.  Kroz sveobuhvatnu izmjenu planskih rješenja i usklađenje s novim propisima i stručnim podlogama te potrebama gradova i općina, ovim se izmjenama Prostornog plana osiguravaju daljnji uvjeti za kvalitetan prostorni i gospodarski razvoj Zagrebačke županije. Više informacija o novom prostorom planu dostupno je mrežnoj stranici Zavoda.

loading