Skip to content

Privatno zdravstvo kao potencijalno rješenje zdravstvenog sustava Hrvatske

Posted in Vijesti

ZAGREB – “Privatno zdravstvo – potencijalno rješenje zdravstvenog sustava Hrvatske” tema je konferencije koja je održana je u četvrtak, 25. studenog 2021. godine u Zagrebu, u organizaciji Poslovnog kluba – Skup za Zagorje pod pokroviteljstvom Hrvatske liječničke komore i Radija Kaj. Konferencija je okupila predstavnike javnog i privatnog zdravstva koji su pokušali dati odgovore na pitanja mogu li privatne zdravstvene ustanove pomoći u rješavanju izazova zdravstvenog sustava te može li sinergija javnog i privatnog unaprijediti kvalitetu i dostupnost medicinske usluge, te smanjiti liste čekanja i financijski rasteretiti sustav? Rješenje tih pitanja krije se u sinergiji javnog i privatnog zdravstva. Na nužnost brzih promjena ukazala je i pandemija koronavirusa, naglasio je predsjednik Poslovnog kluba – Skup za Zagorje Dragutin Kamenski. „Visoki dug veledrogerijama, pandemija nam je stopirala sve aktivnosti u zdravstvu pokazali su da ta otvorena pitanja moramo staviti na stol i vidjeti na koji način dugoročno reorganizirati zdravstvo i učiniti sustav održivim“, rekao je Kamenski.
Uz reformu zdravstvenog sustava, privatno zdravstvo može unaprijediti zdravstvenu uslugu u Hrvatskoj, smatra inicijator konferencije, član Poslovnog kluba – Skup za Zagorje i ravnatelj privatne ortopedske bolnice Akromion u Krapinskom Toplicama Nikola Čičak. „Kako smanjiti duge liste čekanja za neke operativne zahvate poput ugradnje umjetnih zglobova, kataraktu ili magnetsku rezonancu? Rješenje je da HZZO odredi realnu ekonomsku cijenu zdravstvene usluge, stavi ih na svoju listu i pacijentima da na odabir hoće li se liječiti privatno ili u javnim ustanovama“, kazao je dr. Čičak. Više od tisuću liječnika zaposleno je u privatnom zdravstvenom sektoru koji, ističe predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, nudi značajne iskorake u elektivnoj medicini, medicini koja ne obuhvaća hitne prijeme i procedure. „Tu vidim da privatno zdravstvo pomogne i smanji liste čekanja kao i što je to i proteklih godina radilo u kontekstu suradnje sa HZZO-om poglavito tamo gdje se najduže čeka na zdravstvenu uslugu“, rekao je Luetić.

loading