Skip to content

Radio Kaj i dalje najslušaniji u regiji i na samom vrhu u Hrvatskoj

Posted in O Radiju Kaj, and Radio KAJ - Izdvojene objave

Radio Kaj je najslušaniji i u trećem tromjesečju 2021. godine, od lipnja do rujna, u kajkavskoj regiji, odnosno na objedinjenom području koje obuhvaća grad Zagreb i županije Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka. I pojedinačno Radio Kaj je najslušaniji u županijama Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Varaždinska.

Istodobno Radio Kaj je u samom vrhu najslušanijih radija u čitavoj Hrvatskoj te je u trećem tromjesečju 2021. godine ostvario doseg od 566565 slušatelja, što je treće mjesto po ukupnom broju slušatelja u Hrvatskoj. Radio Kaj najveći broj slušatelja sluša putem 25 vlastitih odašiljača, ali sve više i putem interneta. Podatke o slušanosti objavio je nezavisni istraživač De-fakto Zagreb.

Prema vlastitim podacima sa servera www.kaj.hr Radio Kaj ima najveći broj slušatelja putem interneta u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Sjedinjenim Američkim Državama Kanadi, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Mađarskoj, Švicarskoj…

Radio Kaj je i u trećem tromjesečju 2021. godine, od lipnja do rujna, bio najslušaniji radio u kajkavskoj regiji – grad Zagreb i osam županija
loading