Skip to content

Radio Kaj i dalje najslušaniji u regiji i na samom vrhu u Hrvatskoj

Posted in O Radiju Kaj

Radio Kaj je i u prvom tromjesečju 2021. godine najslušaniji radio u regiji, odnosno na objedinjenom području koje obuhvaća grad Zagreb i županije Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka. I pojedinačno je najslušaniji u županijama Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Varaždinska, na drugom mjestu u Koprivničko-križevačkoj…

Istodobno Radio Kaj je u samom vrhu najslušanijih radija u čitavoj Hrvatskoj te je u prvom tromjesečju 2021. godine ostvario doseg od čak 581040 slušatelja. Radio Kaj najveći broj slušatelja sluša putem 23 vlastita odašiljača, ali sve više i putem interneta, a u zadnje vrijeme i putem digitalnog radija na kanalu DAB+ Podatke o slušanosti objavio je nezavisni istraživač De-fakto Zagreb.

Prema vlastitim podacima sa servera www.kaj.hr Radio Kaj ima najveći broj slušatelja putem interneta u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Sjedinjenim Američkim Državama Kanadi, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Mađarskoj, Švicarskoj…

Radio Kaj i dalje prvi u regiji

Radio Kaj je i dalje najslušaniji radio u regiji koja obuhvaća grad Zagreb i županije: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka.

Pokrivanje područja i distribucija programa
Nacionalno pokrivanje Radija Kaj – čitava Hrvatska, od Zagreba, središnje i sjeverozapadne Hrvatske, Osijeka, Slavonskog Broda, Rijeke, Istre, Zadra i Splita do Dubrovnika (OIV DAB+).
Regionalno pokrivanje grad Zagreb i osam županija središnje i sjeverozapadne Hrvatske na 23 FM odašiljača Radija Kaj
Brojni operateri kroz digitalne platforme, aplikacije i servise kao što su Slooshaj, MaxTv, A1, EvoTv…
Internetom širom svijeta – velika slušanost na www.kaj.hr i preko brojnih servisa za distribuciju radijskog programa

Radio Kaj se, putem mreže odašiljača OIV-a u digitalnom formatu može slušati u čitavoj Hrvatskoj

Više na temu odašiljači i frekvencije Radija Kaj ovdje

loading