Skip to content

Radni sastanak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka i predstavnika županijskog Sportskog ribolovnog saveza

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Održan je radni sastanak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka s ovlaštenicima Sportskog ribolovnog saveza Varaždinske županije. Na sastanku se raspravljalo o kvaliteti vode, poribljavanju, autohtonim vrstama riba, zaštiti okoliša, kao i o budućim aktivnostima saveza. – Od trenutnih problema, ribolovna društva najviše muku muče sa kormoranima pa na kraju ispada da se sva riba koja se ispušta u vode iskoristi na indirektan način za prehranu kormorana, što je dugoročno neodrživo, rekao je tajnik Sportskog ribolovnog saveza Varaždinske županije Marijan Kolednjak. Župan Stričak je dodao kako su vode jedan od naših najvažnijih prirodnih resursa, a najbolje ih svakako poznaju ribiči. – U proračunu smo ove godine za njihov rad predvidjeli 13.270 eura, a društva će ta financijska sredstva uložiti u zaštitu okoliša i rad udruga, rekao je župan Stričak.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska
loading