Skip to content

Rebalans proračuna Krapinsko-zagorske županije u srpnju

Posted in Vijesti

KRAPINA – Zbog posljedica pandemije koronavirusa i njenog utjecaja na gospodarstvo, Krapinsko-zagorska županija o rebalansu proračuna odučit će u srpnju, rečeno je ovog četvrtka, 4. lipnja 2020. godine na sjednici Županijske skupštine u Krapini. Na Skupštini je prihvaćen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna županije za prošlu godinu. Naime, prihodi su bili ukupno 210 milijuna kuna s prenesenim viškom od 8 milijuna kuna, što je najveći proračun županije od njezinog postojanja, čak 37 milijuna kuna više nego 2018. godine. No zbog posljedica koronavirusa, trenutno je drugačija gospodarska slika i pad izvornih prihoda proračuna od 21,6 %. Zbog toga, svi projekti su zaustavljeni, osim onih financiranih sredstvima EU, već potpisanih ugovora i projekata vezanih za novo zapošljavanje koji idu preko europskih fondova. – Nismo išli, kao većina jedinica lokalne samouprave, u rebalans proračuna, nego smo donijeli odluku da pričekamo još ovaj mjesec da vidimo kako će nove mjere Vlade utjecati na gospodarstvo – rekao je župan Željko Kolar i dodao da radi ušteda, županija nije pokrenula nove projekte, niti zapošljavala nove ljude, a neće biti ni nabave novih vozila. Na aktualnom satu, postavljeno je samo jedno pitanje, od strane HDZ-ovog vijećnika, gradonačelnika Krapine Zorana Gregurovića o problemu specijalizacije liječnika i trenutne starosne strukture specijalista koji rade u Domu zdravlja u Krapini. – Grad Krapina bi se uključio u financiranje specijalizacije, a vjerujem i okolne općine koje gravitiraju prema Domu zdravlja u Krapini jer mnogo naših stanovnika nema mogućnost svakodnevnog odlaska u Krapinske Toplice ili u neku drugu bolnicu – rekao je Gregurović i dodao da je nužno naći rješenje ovog problema.  Također, na Županijskoj skupštini vijećnici su prihvatili izvješća o radu ŽUC-a, zdravstvenih ustanova i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

loading