Skip to content

Sastanak Inicijative 4 grada u Rijeci

Posted in Vijesti

RIJEKA – Sastanak „Inicijative 4 grada“, koji je okupio gradonačelnike i delegacije Zagreba, Rijeke, Osijeka i Splita održan je u petak, 9. lipnja 2023. godine, u Rijeci. Tijekom susreta, radne skupine „Inicijative 4 grada“ raspravljale su o priuštivom stanovanju, zelenoj tranziciji i digitalizaciji. „Inicijativu 4 grada“, kao platformu za suradnju s temama i projektima od zajedničkog interesa na dobrobit građana, pokrenuli su u ožujku 2023. godine gradonačelnici Zagreba Tomislav Tomašević, Splita Ivica Puljak, Rijeke Marko Filipović i Osijeka Ivan Radić. O glavnim temama susreta u Rijeci, u petak, 9. lipnja 2023. godine, raspravljale su Radna skupina za priuštivo stanovanje, Radna skupina za zelenu tranziciju i Radna skupina za digitalizaciju, razgovarajući na temelju dosadašnjih vrlo konstruktivnih sastanaka, koje su u proteklim mjesecima održale brojne sastanke. – Drago mi je da „Inicijativa 4 grada“ ide dalje, da naše stručne službe komuniciraju, stvarajući time okruženje dijaloga, zajednički učeći i iz tuđih iskustava iznalazeći najbolja rješenja i nastojeći ih primijeniti ih u gradovima u kojima smo dobili povjerenje građana, poručio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, naglašavajući kako je upravo stvaranje zakonodavnog okvira za priuštivo stanovanje tema na kojoj se intenzivno radi.

Kako je kazao gradonačelnik Splita Ivica Puljak, usvojen je zaključak kako su, nakon vrlo produktivnih sastanaka i konstruktivnih ideja, predstavnici četiri grada spremni pristupiti ministarstvu i ostalim državnim institucijama s ciljem zajedničkog iznalaženja novog zakonskog okvira kao temelja za osiguravanje većeg broja stanova za priuštivi najam za građane. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević osvrnuo se na teme zelene tranzicije, u sklopu koje se raspravljalo o energetskoj obnovi javnih zgrada, obnovi flote javnog gradskog prijevoza te načinu gospodarenja otpadom. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je osječke prednosti poput odvajanja otpada i priuštivog stanovanja, ali i slabije točke, poput digitalizacije u  kojoj će svakako primijeniti dobra iskustva ostalih gradova.

Foto: rijeka.hr

 

loading