Skip to content

Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2022./2023.“ provodi do kolovoza 2023. godine Međimurska županija. Cilj ovog projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, kojima je osnivač Međimurska županija, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovog obrazovanja, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pružati će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici, za čija su zapošljavanja financijska sredstva osigurana u sklopu ovog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 2,9 milijuna kuna, od čega 2,6 milijuna sufinancira Europski socijalni fond, a ostatak sredstava je osigurala Međimurska županija.

loading