Skip to content

Skupština Međimurske županije o rebalansu proračuna

Posted in Vijesti

ČAKOVEC- Druga sjednica Županijske skupštine Međimurske županije održana je danas, 08. srpnja 2021. godine, u dvorani Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje. Najvažnija točka dnevnog reda odnosila se je na Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu, odnosno rebalans proračuna Međimurske županije. Tako je konsolidirani proračun uvećan za 8,9 milijuna kuna i iznosi 860 milijuna kuna. Jedan od razloga, rebalansa je realokacija određenih stavki, a zbog provođenje investicija, pojasnio je župan Matija Posavec. Radi se o investicijama obnove zadnje tri zgrade Županijske bolnice u Čakovcu, odnosno projektu koji je vrijedan 45 milijuna kuna, uz to planira se rekonstrukcija Zavoda za javno zdravstvo, s obzirom na širenje njihovog djelokruga rada pa će se otvoriti dodatni mikrobiološki odjeli. Ujedno, nastavit će se s pripremom dokumentacije za obnovu Gospodarske škole, pripremama za dogradnju Srednje škole, škole u Murskom Središću, dvorana u Gornjem Mihaljevcu, Svetom Martinu na Muri, Vratišincu i Svetoj Mariji te izgradnji interpretacijski centara. Osim toga, dodatna sredstva su osigurana za daljnje potpore u gospodarstvu i poljoprivredi, rekao je župan Matija Posavec napomenuvši kako je ovo prvi, ali sigurno ne i zadnji rebalans proračuna budući da konstantno rastu troškovi. Za primjer je naveo kako je do sada provedeno čak 38 masovnih akcija cijepljenja te je trenutno u Međimurju cijepljeno 49,1% stanovništva starijeg od 18 godina, a što je stvorilo dodate troškove no istodobno rasteretilo ordinacije obiteljske medicine.
Što se tiče izvršenja proračuna za prošlu 2020. godinu, župan Matija Posavec pojasnio je zabilježeni manjak od 85,9 milijuna kuna. Naime, ne radi se o dugovanju koji je stvoren od županijskih tijela već kroz poslovanja poduzeća i ustanova. „Od 43 ustanove, koje su vezane na proračun Međimurske županije, 35 je poslovalo pozitivno, a osam njih je zabilježilo manjak prihoda od kojih su tri zdravstvene ustanove čiji dug čini 86,55% ukupnog minusa, a što je i logično s obzirom da znamo kakva je bila 2020. godina, rekao je župan Posavec. No kad gledamo ukupna dugovanja zdravstva i bolnica u Hrvatskoj međimurske ustanove čine 1,1% dugovanja, a s obzirom da pokrivamo oko 3% stanovništva to je gotovo 2,5 puta manje nego je državni prosjek i to će se uvjeren sam u idućem razdoblju sanirati“, rekao je župan Posavec.
Na današnjoj sjednici donijeta je i odluka o smanjenju naknada predsjedniku, podpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Međimurske županije. Inače, u svom obraćanju medijima, prije početka sjednice, župan Matija Posavec je najavio još jednu novinu i iskorak. U cilju veće transparentnosti i većeg participativnog udjela građana u kreiranju politike Međimurja, sljedeći tjedan bit će objavljen Javni poziv kroz koji će građanima biti omogućen rad u uspravnim vijećima i nadzornim odborima u poduzećima i institucijama vezanim na Međimursku županiju.

loading