Skip to content

Spajanje svetomartinske Mure i šetnice u Murskom Središću

Posted in Vijesti

MURSKO SREDIŠĆE – Trasu šumskih puteva uz rijeku Muru u Hlapičini obišli su predstavnici Hrvatskih šuma, Mjesnog odbora Hlapičina, projektant, komunalni redar i gradonačelnik Murskog Središća, saborski zastupnik Dražen Srpak. Kako bi se ostvarila ideja o spajanju svetomartinske Mure i šetnice u Murskom Središću, predstavnici Hrvatskih šuma su utvrdili da je postojeće šumske puteve potrebno obnoviti, a njihovom revitalizacijom će se spajanje fizički i dogoditi, jer je ostatak trase dugačke 12 kilometara već uređen s urbanim dijelovima u Murskom Središću i djelom u Općini Sveti Martin na Muri. Kod ovog projekta moraju se poštovati svi standardi u suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirode. Želja pokretača ovog projekta je, da ovaj konačni turistički proizvod, bude poučna staza na kojoj će oni koji njome prođu moći naučiti sve o rijeci Muri i njenoj flori i fauni.

loading