Skip to content

Sredstva za manifestacije u kulturi Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti

KRAPINA – Korisnicima koji su ostvarili pravo na sredstva za manifestacije od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, danas, 03. svibnja 2021. godine, ugovore je u Krapini uručio župan Željko Kolar. Sredstva u ukupnom iznosu od 120 tisuća kuna dodijeljena su za pet manifestacija; Tjedan kajkavske kulture, za kojeg je osigurano 55 tisuća kuna, po 20 tisuća kuna dodijeljeno je za organizaciju GFUK-a i Tabor Film festivala, 15 tisuća za Dane Ksavera Šandora Gjalskog te 10 tisuća kuna za Seljačku bunu. – Riječ je o manifestacijama koje na poseban način pridonose razvoju kulturnog života i promiču vrijednosti ovoga kraja, rekao je župan Željko Kolar. – Za sve njim može se reći i da su od posebnog interesa ne samo za Županiju već i čitavu Hrvatsku, budući da su odavno prešle granice Županije, a daju nam veliku vrijednost, jer osim što su kulturnog karaktera, one itekako doprinose razvoju turizma i gospodarstva ovoga kraja, naglasio je Kolar. Inače, za ovih pet manifestacija u protekle četiri godine iz županijskog je proračuna izdvojeno 535 tisuća kuna, a kroz javne pozive u kulturi ukupno preko 4,5 milijuna kuna.

loading