Skip to content

Manifestacija Krapinsko-zagorske županije 100% zagorsko 17. i 18. rujna 2021. u Zagrebu

Sredstva za sanaciju zagorskih sakralnih objekata

Posted in Vijesti

KRAPINA – Radi intenziteta posljedica potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio područje Donje i Gornje Stubice, te Marije Bistrice, preraspodjelom sredstva u proračunu Krapinsko-zagorske županije osigurana su sredstva za hitnu sanaciju štete na sakralnim objektima te je do 26. kolovoza otvoren javni poziv, u okviru kojeg ukupna sredstva iznose 300 tisuća kuna. Pravo podnošenja prijava imaju vjerske zajednice u čijem je vlasništvu sakralni objekt stradalo u potresu, a radovi na hitnoj sanaciji štete po projektu koji će biti financiran u okviru ovog Javnog poziva moraju ili započeti ili se izvršiti u potpunosti do kraja ove kalendarske godine.

loading