Skip to content

Studenti FOI-ja razvili dva prototipa za Turističku zajednicu Varaždinske županije

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Predstavljanje rezultata višemjesečne suradnje studenata Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu održano je danas, 14. srpnja 2021. godine na spomenutom fakultetu. U sklopu EU projekta Study4Career dva tima studenata Fakulteta organizacije i informatike intenzivno su surađivala sa predstavnicima Turističke zajednice Varaždinske županije, mentorima s Fakulteta te tvrtkom Northwest Agency iz Varaždina. Ukupno šest studenata razvilo je rješenja za dva projekta Turističke zajednice – projekt dvoraca Sjeverne Hrvatske i nove web stranice Turističke zajednice Varaždinske županije. Projektom Study4Career želi se doprinijeti sveobuhvatnom ranom razvoju karijera studenata FOI-ja te pridonijeti povećanju njihove dugoročne konkurentnosti na tržištu rada. Posebna vrijednost projekta je uvođenje brojnih oblika suradnje s poslodavcima, od kojih je suradnja s Turističkom zajednicom jedan od primjera, a kroz koje studenti, uz mentorstvo poslodavaca i Fakulteta, usvajaju nova i praktična znanja, povezuju dosad stečeno znanje te stječu vrijedno iskustvo usklađeno s potrebama poslodavaca. Na konferenciji su prezentirani prijedlozi izrađenih rješenja, a o važnosti suradnje i njezinim rezultatima govorili su dekanica FOI-ja Nina Begičević Ređep i Miran Bojanić Morandini, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije.

 

loading