Skip to content

Sve je spremno za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Čakovcu

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Sporazum o poslovnoj suradnji na osnovu kojeg će se izgraditi pješačko – biciklistička staza od Žiškovca do Vratišnica, potpisale su u petak, 30. lipnja 2023. godine, gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini i ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije Đurđica Hamer. Cilj je povećati sigurnost odvijanja prometa na toj izuzetno prometnoj cesti, ali i izgraditi nove kilometre biciklističkih staza po Međimurju. Ukupna dužina buduće staze je gotovo tri kilometra. Između naselja izgradit će se biciklistička traka, a unutar Žiškovca i Vratišinca pješačko – biciklistička staza. Temeljem potpisanog Sporazuma, izradu projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola preuzela je Županijska uprava za ceste, kao i vođenje investicije te izvođenje radova na dijelu koji ne prolazi administrativnim područjem Grada Čakovca. – Nastojimo obnavljati i graditi komunalnu infrastrukturu na cijelom gradskom području, posebno u onim dijelovima koji su prethodnih godina bili zanemarivani, samo suradnjom svih institucija, bez obzira na nadležnosti, možemo kao društvo napredovati i razvijati se, istaknula je gradonačelnica Cividini.

Krajnji rok za izradu projektne dokumentacije, uključujući sve potrebne dijelove projekata, elaborate i predradnje do predaje Glavnog projekta za izdavanje Građevinske dozvole je 180 dana od potpisa ugovora. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je oko 20.000 eura.

 

loading