Skip to content

Tomislav Ćorić u Novom Marofu

Posted in Vijesti

NOVI MAROF – Otvorenju reciklažnog dvorišta Novi Marof, u čiju je gradnju uloženo više od 3 milijuna kuna, u srijedu, 17. ožujka 2021. godine, nazočio je i ministar gospodarstva i održivog razvoja RH, Tomislav Ćorić. Ovime, Grad Novi Marof nastavlja s politikom odgovornog i učinkovitog gospodarenja otpadom te ukazuje na primjer kvalitetnog korištenja raspoloživih europskih sredstava. Naime, reciklažno dvorište značajno će podići kvalitetu zbrinjavanja otpada, ali i komunalni standard na području grada čemu će doprinijeti i edukacija stanovništva o važnosti i načinima odvajanja otpada koja je također obuhvaćena provedbom projekta. Projekt, Izgradnja reciklažnog dvorišta „Novi Marof“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, uz stopu sufinanciranja od 85 %. Uz ovaj projekt te sanaciju odlagališta otpada „Čret”, kao i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, pokazujemo da vodimo brigu o okolišu i odgovorno gospodarimo otpadom ističe gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač.

Čestitam gradonačelniku Jenkaču i njegovom timu jer su jako dobar primjer uspješne realizacije projekata, sjajnog privlačenja europskog novca, ali i dobar primjer kako se gospodari otpadom na ekološki prihvatljiv i prema prirodi odgovoran način čime se stanovnicima stvaraju kvalitetni životni uvjeti.  Ovakvi projekti dio su dugoročnog cilja i nadomak europskim standardima koji pretpostavljaju 50% odvajanja otpada, rekao je ministar Ćorić i pohvalio sjeverozapad zemlje koji je iskoračio nešto više nego drugi dijelovi zemlje, uvidjevši da zaštita okoliša, odnosno očuvanje naše životne sredine, je nešto što doista nema alternativu, zaključio je za boravka u Novom Marofu ministar Tomislav Ćorić.

loading