Skip to content

Turska delegacija u posjetu Međimurskoj županiji

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – Kao dio studijskog posjeta koji su organizirali UNICEF Hrvatska i UNICEF Turska, turski parlamentarci okupljeni u Odboru za ljudska prava, Pododboru za prava djeteta, kojim predsjedava Ibrahim Yurdunuseven, posjetili su Međimursku županiju kako bi se upoznali s pilot-programom EU Jamstvo za svako dijete, financiran sredstvima Europske unije. Pilot-program provodi UNICEF Hrvatska u Međimurju u suradnji s 11 provedenih partnera, sedam općina i Vladom Republike Hrvatske. Nakon posjeta terenu, parlamentarci su se sastali sa županom Međimurske županije Matijom Posavcem koji je istaknuo značaj što je upravo Međimurska županija odabrana za provedbu ovog pilot-programa. Naime, Međimurje je svojom jedinstvenom politikom predvodnik pristupa ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te uslugama rane intervencije u djetinjstvu i pristupa uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. – Zahvaljujem UNICEF-u što je prepoznao Međimursku županiju kao jednu od socijalno najosjetljivijih županija i hvala im što svojim projektima omogućuju sretnije i kvalitetnije odrastanje djeci, izjavio je Matija Posavec. Kako bi se dugoročno utjecalo na jednake prilike za svako dijete, uspješno se testira održivost aktivnosti i njihova mogućnost repliciranja u drugim sredinama, a u izradi je i Nacionalni akcijski plan koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

loading