Skip to content

U cestogradnju na području Varaždinske županije Hrvatske ceste ulažu 100 milijuna eura

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – U razdoblju od 2021. do 2027. godine na području Varaždinske županije Hrvatske ceste realizirat će kapitalne investicije vrijedne 100 milijuna eura, zaključak je radnog sastanak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka sa članom Uprave Hrvatskih cesta Alenom Leverićem i suradnicima, održanog u utorak, 6. lipnja 2023. godine, u Varaždinu.

Pri završetku je izgradnja novomarofske obilaznice, vrijednost 14 milijuna eura te kružnog raskrižja na državnoj cesti od Varaždina prema Zagrebu u Knegincu u blizini kojeg će biti izgrađeno još jedno kružno raskrižje, čime će se riješiti dvije crne točke na ovoj prometnici. Tema sastanka bila je i izgradnja 1. faze brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina. Od čvorišta Varaždin do čvorišta Cerje Tužno, cesta je u dužini oko sedam kilometara, za nju su otvorene ponude za izgradnju, procijenjene vrijednosti oko 20 milijuna eura. Ključna je i izgradnja druge trake Varaždinske istočne obilaznice, od kružnog raskrižja s Gospodarskom ulicom do kružnog raskrižja s Koprivničkom ulicom, koja je u fazi projektiranja. Uskoro slijedi i početak izgradnje drugog turbo kružnog raskrižja u Hrvatskoj, onog u naselju Gojanec, čija je vrijednost oko milijun eura, a zatim slijedi i izgradnja križnog raskrižja u Hrašćici. Tu je i početak radova na kružnom raskrižju u Bednji, investicija vrijedna oko milijun eura, a ugovor je pred potpisom pa treba definirati dinamiku njegove izgradnje. U fazi Studije utjecaja na okoliš je zaobilaznica Sračinca i Petrijanca, a sanirat će se i raskrižje Međimurske i Koprivničke ulice u Varaždinu, za koje se rješavaju imovinsko pravni odnosi, najavio je Alen Leverić i pozvao građane Varaždinske županije na strpljenje s obzirom na veliku količinu radova koji će se izvoditi. Zadovoljan radnim sastankom je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. – Sastanak je bio konstruktivan i dobar te je zaključak da bi se ovakvi sastanci, radi praćenja dinamike izvođenja radova, održavali dva puta godišnje, rekao je Stričak i istaknuo kako Varaždinska županija nikada nije svjedočila ovakvim investicijama Hrvatskih cesta, koje će samo iz vlastitih izvornih prihoda provesti oko 100 milijuna eura investicija. Radnom sastanku nazočili su svi gradonačelnici i načelnici gradova i općina, na čijem će se području raditi.

loading