Skip to content

Najsuvremenija kompostana otvorena u Koprivnici

Posted in Vijesti

KOPRIVNICA – Svečano je ove srijede, 14. srpnja 2021. godine, otvorena i puštena u probni rad Kompostana Herešin u Koprivnici, najsuvremenije postrojenje za obradu biorazgradivog otpada u Hrvatskoj. Projekt je vrijedan 14,3 milijuna kuna, od čega je 4,5 milijuna sufinancirano iz europskog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Na postojećoj koprivničkoj kompostani, izgrađene su dvije hale koje služe za zaprimanje, obradu i pred obradu biootpada te proizvodnju komposta, a u sklopu hala, smješten je i laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da će se u svakom procesu dobiti kvalitetan kompost. Ugrađene su i dvije sabirne jame za tehničke vode, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje. Kompostana Herešin ima i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, novu pakirnicu za vreće do 50l i nabavljena je i potrebna mehanizacija. Kapacitet postrojenja je devet tisuća tona biootpada godišnje.

loading