Skip to content

U Svetom Martinu na Muri o Nacionalnom planu za uključivanje Roma

Posted in Vijesti

SVETI MARTIN NA MURI – Sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma održana je u Sv. Martinu na Muri. Organizirana je kao dio aktivnosti vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. U radu skupa su sudjelovali zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec i pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Maja Odrčić Mikulić. U Međimurskoj županiji prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 5107 pripadnika romske nacionalne manjine, iako neslužbene procjene govore o brojci od 10.000 Roma. Većina ih živi u 12 geografski odvojenih romskih naselja, pa su skupu prisustvovali i čelnici općina i gradova u kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine, a među njima i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini koja je apelirala na Vladu, da odobri plaćanje minimalno dvogodišnjeg ako ne i trogodišnjeg predškolskog programa za romsku djecu koja ne govore i ne razumiju hrvatski jezik i otežano im je pohađanje nastave u osnovnoj školi.

loading