Skip to content

Udruge – ambasadori Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti

ZABOK – Za rad udruga od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju osigurano je u proračunu ove godine 1,750 milijuna kuna. Ugovore su u srijedu, 02. veljače 2022. godine sa županom Željkom Kolarom u Zaboku potpisali predstavnici Kajkaviane, Kostelske pištole-Keglevićeve straže, Zajednice tehničke kulture, Županijskog školskog sportskog saveza, Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga i Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije. Svi potpisnici ističu, kako bi im rad, koji se temelji na amaterizmu, bio nezamisliv bez potpore Županije te naglašavaju da okupljaju na tisuće članova i posebnu pažnju pridaju radu s mladima. – Vi ste ambasadori Krapinsko-zagorske županije koji brinu o kulturi, tradiciji i zdravlju naših građana, kada je riječ o sportu i rekreaciji – sa zahvalnošću je za njihov trud istaknuo župan Željko Kolar.

loading