Skip to content

Ukupno 760.000 kuna za udruge i samostalne umjetnike Grada Varaždina

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Potpisivanje ugovora između Grada Varaždina i udruga u kulturi i samostalnih umjetnika održano je danas, 19. travnja 2021. godine, u Gradskoj vijećnici grada Varaždina. Ukupno 760.000 kuna rezervirano je za udruge i samostalne umjetnike u proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu te je nakon raspisivanja javnog poziva i nakon završenih prijava te evaluacije taj iznos i dodijeljen. U ime Grada ugovore je potpisao gradonačelnik, Ivan Čehok. Unatoč izrazito visokim ulaganjima Grada Varaždina u obnovu Gledališta varaždinskog HNK, uređenje zgrade Ritz, za potrebe Gradske knjižnice, te u obnovu Sinagoge, Grad ni prošle godine, a ni ove godine nije smanjio potpore udrugama u kulturi ni za kunu. Osim toga, zbog pandemije i neizvjesne situacije prepušteno je udrugama da same procjene hoće li i kako moći organizirati programe, a gradonačelnik Čehok je izrazio zadovoljstvo ostvarenim te svima zaželio puno uspjeha i što više programa ove godine.

loading