Skip to content

Umijeće izrade cekara i uporabnih predmeta od komušine na listi nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske

Posted in Vijesti

ČAKOVEC – “Umijeće izrade uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja” upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro 17. svibnja 2022. godine. Kako bi od zaborava spasili vještinu pletenja cekara i uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja, LAG „Međimurski doli i bregi“ pokrenuo je niz aktivnosti, projekata, ali i postupak zaštite koji je uspješno priveden kraju. – Iako površinom malo, Međimurje obiluje tradicijskim i povijesnim bogatstvom, istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec dodavši da se mnogo pažnje ulaže u zaštitu nematerijalnih i materijalnih kulturnih dobara. – Cekar je novi suvenir koji dodajemo u našu škrinjicu predmeta koje i službeno čuvamo od zaborava. Drago mi je što imamo čak 60-ak žena koji tu vještinu prenose na mlađe naraštaje i pokazuju kako se nekad živjelo u Međimurju, rekao je župan Posavec. Cekarima i predmetima od komušine posvećen je i jedan dio muzeja nematerijalne baštine Riznica Međimurje, a u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano je više od petnaest kulturnih dobara s područja Međimurja, među kojima su zlatarenje, izrada čipke i tradicijsko lončarstvo.

loading