Skip to content

Uspješan nastavak projekta „Novi početak“ u Koprivničko-križevačkoj županiji

Posted in Vijesti

KOPRIVNICA – Sastanak projektnog tima projekta „Novi početak“, održan je Koprivnici, a prisustvovali su mu predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Udruge HERA Križevci i Razvojne agencije PORA koji su razmatrali tekuće aktivnosti i buduće planove. Budući da su radovi na uređenju sigurne kuće završeni, kuća je predana na upravljanje HERA-i, te je njena predsjednica Marina Švagelj Jažić predstavila detalje oko buduće organizacije rada u novom prostoru. U tijeku je postupak javne nabave opreme, nakon koje će kuća biti spremna za prihvat korisnika koji su još uvijek smješteni u privremenom prostoru. Preko projekta „Novi početak“ sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9,2 milijuna kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

loading