Skip to content

Uz Dravu i Muru velik broj ugroženih biljnih i životinjskih vrsta koje je potrebno zaštiti

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Uz rijeke Dravu i Muru 75 je ugroženih životinjskih vrsta, zbog čega je nužno osmisliti i provoditi aktivnosti koje će doprinijeti njihovom očuvanju. Glavni je to cilj budućeg Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mjere, koji izrađuje Javna ustanova Priroda Varaždinske županije s još četiri županijske javne ustanove. U sklopu izrade Plana, u Županijskoj palači u Varaždinu održana je i radionica na kojoj su, uz predstavnike javnih ustanova Priroda Varaždinske županije i Međimurska priroda te predstavnike Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sudjelovali i ostali dionici iz Varaždinske i Međimurske županije, koji su svojim radom, djelovanjem ili životom vezani uz područja rijeke Drave i Mure. U Varaždinskoj županiji je 26 zaštićenih područja prirode i 19 područja ekološke mreže, a zauzimaju 17 posto ukupne površine županije, napomenuo je župan Anđelko Stričak. – Među njima je posebno značajna i vrijedna rijeka Drava, koju volimo zvati „europska Amazona“. U Hrvatsku utječe upravo u Varaždinskoj županiji, protječe kroz osam općina i područje grada Varaždina te na taj način oblikuje i definira veliki dio naše županije, rekao je župan Anđelko Stričak. U sklopu radionice predstavljene su i s dionicima dopunjene aktivnosti Plana upravljanja, koje su definirane tijekom prijašnjih radionica i sastanaka radnih grupa. Cilj svih aktivnosti je buduće učinkoviti upravljanje područjem Regionalnog parka Mura – Drava, koji je prvi proglašeni regionalni park u Hrvatskoj. Aktivnosti planirane u sklopu Plana upravljanja provodit će se u idućem desetogodišnjem razdoblju kako bi se u što većoj mjeri pratilo i unaprijedilo stanje ciljnih Natura vrsta. Riječ je o čak 42 vrste ptica, 15 vrsta riba, 10 vrsta beskralješnjaka, četiri vrste sisavaca te četiri vrste vodozemaca i gmazova.

loading