Skip to content

Varaždinska županija nastavlja subvencionirati stambene kredite liječnicima i zdravstvenim radnicima

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Varaždinska županija nastavlja subvencionirati stambene kredite liječnicima i zdravstvenim radnicima više i visoke stručne spreme iz zdravstvenih ustanova čiji je osnivač. Aneks Ugovora o sufinanciranju u Županijskoj palači u Varaždinu potpisali su župan Anđelko Stričak i direktorica poslovne banke Zagorka Mintas. Ugovorena kamatna stopa je 2,85 % godišnje, a uz subvenciju Varaždinske županije u razdoblju od prvih pet godina, kamata za korisnike kredita iznosi oko 1,85 %. Dosad su primljena 82 zahtjeva zdravstvenih djelatnika, od kojih su 52 realizirana. Varaždinska županija za subvenciju kamatne stope mjesečno izdvaja oko 30 tisuća kuna, dok ukupan iznos subvencioniranih kamata za pet godina iznosi 1,8 milijuna kuna. – Potpisivanjem Aneksa Ugovora omogućili smo da se za subvencioniranje kamatnih stopa jave i drugi zainteresirani zdravstveni djelatnici svih šest županijskih zdravstvenih ustanova, s ciljem da riješe svoje stambeno pitanje i ostanu raditi upravo u našoj županiji, rekao je župan Anđelko Stričak.

loading