Skip to content

Varaždinska županija objavila natječaj za financiranje projekata udruga

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Varaždinska županija objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini. Udruge se mogu javiti za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Natječaj se odnosi na prioritetna područja iz strateških dokumenata Županije poput aktivnijeg sudjelovanja mladih u društvu, zaštitu i promicanje ljudskih prava, zaštitu okoliša i prirode te zaštitu životinja; promociju poljoprivrede i šumarstva; promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja te ostalog. Udruge prijavu mogu slati poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu Varaždinske županije. Rok za podnošenje prijava je 19. veljače 2021. godine. Sve dodatne informacije nalaze se na web stranici Županije.

loading