Skip to content

Varaždinska županija osigurala 4,6 milijuna kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Posted in Vijesti

VARAŽDIN – Varaždinska županija je raspisala Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Varaždinske županije. Poljoprivrednici mogu predati zahtjeve za direktne potpore po ukupno 12 mjera, za koje je u županijskom proračunu ove godine osigurano 4.651.000 kuna. Sve detalje Javnog poziva predstavili su danas, 11. ožujka 2021. godine, župan Varaždinske županije Radimir Čačić i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Dragutin Vincek. Direktna izdvajanja Varaždinske županije za poticanja ulaganja u poljoprivredu, okrupnjavanje zemljišta, očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga, ali i poticanje na osiguranje nasada, usjeva i stoke putem Europske unije, premašit će 16 milijuna kuna u četiri godine. – Posebno nas raduje što su poljoprivrednici prepoznali ovu našu podršku, o čemu jasno govori kontinuirani rast primljenih zahtjeva za potpore te odobrenih potpora – rekao je župan Radimir Čačić i dodao da je u 2020. godine bilo 918 zahtjeva, što je za 500 % više nego 20217. godine.

loading