Skip to content

Veća sredstva za resor zdravstva, socijalne politike, branitelja, civilnog društva i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji

Posted in Vijesti

KRAPINA – Press konferencija vezana uz resor zdravstva, socijalne politike, branitelja, civilnog društva i mladih s naglaskom na ulaganja i projekte u prošloj te planove za ovu godinu, održana je danas, 05. veljače 2021. godine, u Krapini.  Prema riječima zamjenice župana Jasne Petek ukupna ulaganja u ovom su resoru prošle godine iznosila 46 milijuna i 765 tisuća kuna, od čega na zdravstvo otpada 40,1 milijun, socijalnu skrb 5,1 milijun te udruge i mlade 1, 4 milijuna kuna. Prema njenim riječima znatna su sredstva uložena u zdravstvene objekte, ali i opremu i ljudske resurse, jer trenutno imamo čak 67 specijalizanata, a od najznačajnijih projekata Jasna Petek izdvaja projekt dogradnje Specijalne bolnice Krapinske Toplice ukupne vrijednosti 284 milijuna kuna, za kojeg je napravljena projektno-tehnička dokumentacija i dobivena građevinska dozvola te projekt dogradnje Specijalne bolnice Stubičke Toplice čija je prva faza u tijeku. – U 2021. godini u ovom su resoru planirana ukupna ulaganja od 50,2 milijuna kuna, što je za oko 3,5 milijuna više no lani, rekao je župan Željko Kolar. Za zdravstvo je planirano 35,9 milijuna, socijalnu skrb 14,8 milijuna te udruge i mlade 2,4 milijuna kuna. – Čak tri od prva četiri strateška projekta Krapinsko-zagorske županije tiču se zdravstva, rekao je župan Kolar; na prvom je mjestu dogradnja bolnice u Krapinskim Toplicama, na trećem dogradnja bolnice u Stubičkim Toplicama, a na četvrtom opremanje Opće bolnice Zabok, što dovoljno govori da smo se opredijelili za intenzivna ulaganja u zdravstvo, kako bi kvalitetu zdravstvene usluge na području županije podigli na zavidan nivo.

loading